Онлайн курс „Устойчиво развитие в периферните селски райони на ЕС“

В края на тези седмица приключват записванията за онлайн курса „Устойчиво развитие в периферните селски райони на ЕС“. Курсът е част от дейностите по проекта “RuR’UP: Иновативно образование за устойчиво развитие в периферните селски райони“, чийто партньори от българска страна са УНСС и СТЕП.

Периферните райони имат решаваща роля за жизнеността на селските райони в Европа. Тяхното устойчиво развитие поддържа и подобрява околната среда, селското наследство и биоразнообразието, като същевременно подобрява социално-икономическите условия на различните групи в селските райони. Програмата на курса има за цел да разшири разбирането за социалните, екологичните и икономическите характеристики на тези райони, както и да представи възможностите на устойчивото развитие.

Курсът е предназначен както за студенти, така и за специалисти от неправителствения сектор или други заинтересовани страни.

Езикът на обучението ще е английски, тъй като курсът ще е с международно участие.

Вижте повече информация в брошурата на курса.