Какво се крие в косата ти? Нова кампания показва колко засегнато от пестициди е нашето ежедневие

Пестицидите са навсякъде, а не само на полето. Те замърсяват храната ни, реките и езерата, подземните води, почвата и се движат нагоре по хранителната верига от червеи, насекоми и мекотели до риби, птици, дребни бозайници и други видове диви животни. Пестицидите влизат в телата ни чрез храната, която ядем, водата, която пием и въздуха, който дишаме.

Въпреки вредното им въздействие, продажбите на пестициди продължават да бъдат доходоносен бизнес за агрохимическите компании. През 2018 г. четири мултинационални компании (Syngenta/ChemChina, Bayer, Corteva и BASF) си поделят 70% от световния пазар на пестициди. През 2019 г. продажбите на пестицидни продукти възлизат на 12 милиарда евро в Европейския съюз. Чрез упорито лобиране, пестицидната индустрията се опитва да повлияе на политическите процеси в ЕС, за да си осигури печалби от токсичния бизнес. Докато агрохимическите компании реализират значителни печалби, европейското общество плаща високите разходи за този бизнес модел.

Много фермери успешно доказаха, че е възможно производството на безопасна и здравословна храна без синтетични пестициди. Ето защо спешно се нуждаем от политическия ангажимент на Европейската комисия и правителствата, за драстично намаляване на употребата на пестициди и подкрепа за агроекологичното земеделие в целия ЕС.

Европейската комисия очерта в своята ключова стратегия "От фермата до трапезата" амбицията за намаляване на пестицидите наполовина до 2030 г. Въпреки това тази цел не е правно обвързваща и се оспорва от много заинтересовани страни, например национални правителства или лобита на хранителната и селскостопанската индустрия. В момента ЕС преразглежда своите разпоредби за пестициди. Трябва да се уверим, че амбицията не е разводнена и ЕС прилага амбициозни и правно обвързващи законодателства.

Ето защо Good Food, Good Farming (GFGF) стартира Кампания за тестване за пестициди, чиято основна цел е да повиши осведомеността сред гражданите, да засили натиска и да демонстрира исканията на гражданите пред вземащите решения в ЕС. Кампанията има за цел да изследва проби от косите на граждани на ЕС, населяващи различни населени места - селски райони, планински райони, градове и др. Целта е да се покаже колко всъщност засегнато е ежедневието ни от пестицидите - те се просмукват в структурата на космите ни чрез храната и водата.

Ако искате да разберете колко пестициди се крият в косата ви, участвайте в големия тест срещу пестицидите! Как можете да участвате?

Лесно е. Регистрирайте се в лабораторията, поръчайте тестов комплект и след това: щракнете, отрежете! Специализирана лаборатория ще тества вашата проба за 30 различни пестицида. Можете да поръчате тестов комплект за 15 евро с включено изпращане или си купете луксозната версия за 150 евро получете индивидуални резултати, анализиращи специално вашата проба. 

Последвайте линка по-долу за повече подробности за проверка на пестицидите:

https://en.expozom.com/products/pesticides-checkup-bul#22895484