Какви са основните социално-икономически предизвикателства за земеделието с висока природна стойност в България?

Като част от проекта „14 години подпомагане на земеделските системи с ВПС в България: Научени уроци за социално-икономическите и политически предизвикателства, предопределящи загубата на културен ландшафт в Средиземноморския район“, финансиран от фондация MAVA,  експертите на СТЕП проведоха социално-икономическо проучване сред повече от 70 земеделски стопани с ВПС.

Основните резултати са обобщени в информационна графика, представяща  предизвикателствата и възможностите пред земеделието с ВПС в България. Материалът показва и  състоянието на земеделието с ВПС в страната – производствени системи, основни източници на приходи и маркетинг, политики за подпомагане и консултантски услуги,  и представя визията за земеделието с ВПС  в страната към 2030 г.

Разгледайте цялата графика тук.