Изтекли в публичното пространство писма разкриват сериозни критики от дирекции на ЕК към националните планове за ОСП

Европейската информационна платформа ARC 2020 публикува текстовете на две изтекли писма, които разкриват сериозните критики на главните дирекции за околна среда и климат на Европейската комисия (DG ENV и DG CLIMA) по отношение на националните стратегически планове за бъдещата ОСП. В двете писма се посочва почти цялостната липса на усилия от националните правителства да интегрират каквито и да е подобрения, препоръчани от писмата за наблюдение на ЕК.

Вижте пълните текст на писмото от DG CLIMA 

Вижте пълните текст на писмото от DG ENV 

В писмото на DG CLIMA общият фокус пада върху четири основни критики:

  1. Липса на поне „груба квалифицирана оценка“ за постигането на дългосрочни национални цели, свързани с климата, определени в Регламента за споделяне на емисиите (ESR) и Промените в земеползването и горите (LULUCF). Само Ирландия от всички страни действително е адресирала количествено този проблем.
  2. Липса на разглеждане на новите предложени национални цели за ESR и LULUCF, за да се избегне необходимостта от преразглеждане на стратегическите планове през 2023 г., скоро след тяхното приемане. Нито една държава-членка не е включила новите цели в дизайна на зелената архитектура с аргумента, че не това все още не е включено в правно обвързващо законодателство, пише в писмото.
  3. Недостатъчна амбиция на стратегическите планове в съответствие с разпоредбите на чл. 105 от Регламента за националните стратегически планове.
  4. Липса на гаранция за ефективността на интервенционната стратегия в областта на климата чрез поредица от целеви коментари.

По сходен начин DG ENV критикува страните-членки за почти пълна липса на усилия. Националните правителства дори не са адресирали проблемите, които самите те посочват като тревожни.

В писмото на Главна дирекция Околна среда се заявява, че „тези проблеми трябва да бъдат решени, преди Комисията да може да даде зелена светлина на държавите-членки да представят отново своя план за приемане“ и че „наблюденията на Комисията са довели до никакво или до много малко преразглеждане на предлаганите  бюджети/показатели за резултати“.

Като цяло тези критики посочват сериозни недостатъци в изграждането на новата ОСП. Екологичните резултати на ОСП като цяло са много слаби, многократно сочат резултатите на Европейската сметна палата. И сега, за пореден път екологичните  институции посочват, че , ОСП, която ще прилагаме до 2027 г. , е далеч от каквато и да е истинска екологична амбиция.

До къде е процесът по разглеждане на националните стратегически планове?

Към момента всички страни-членки са подали първа работна версия на своите национални стратегически планове за ОСП. През месец юли следва десет от тях да подадат и втора версия на плановете – Австрия, Дания, Естония, Испания, Финландия, Франция, Ирландия, Люксембург, Португалия и Полша. Нидерландия и Унгария се очаква да направят същото през август.

 

Вижте цялата статия на линка: https://www.arc2020.eu/leaked-letters-reveal-environment-climate-commissions-severe-criticism-of-cap-plans/