Граждански организации настояват за открито и амбициозно одобрение на новите стратегически планове за ОСП

Съвместно писмо по повод разработването и одобрението на националните стратегически планове за Общата селскостопанска политика (ОСП), включващо мнения и препоръки  от различни граждански организации от ЕС, бе изпратено до Европейската комисия (ЕК). Писмото изисква конкретни действия за установяване на открита и амбициозна процедура, която да бъде последователна и прозрачна при одобрение на политиката и да има ясна ангажираност за заинтересованите страни. В подкрепа на писмото се обявиха и експертите на СТЕП.

Според активистката Федерика Луони, цитирана от сайта arc2020.bg, това писмо е важно за всички заинтересовани страни, но е от особено уместно за стратегическия план на Италия.

Наближава крайният срок за подаване, а в Италия не е имало ефективна и конструктивна серия от консултации, с изключение на няколко спорадични събития. Подготовката е много разочароваща от правителствена, оперативна и демократична гледна точка. Въпреки че Италия можеше да проведе по-рано и по-качествено консултации и технически работни групи, сега сме загрижени, че планът ще бъде одобрен от Комисията, без да бъдат правилно разгледани различните елементи за по-справедлива и зелена реформа на ОСП, нито пък ще бъде обсъдено как ще работи базираният на резултати модел за субсидиране. Няма оправдание до 2027 г. да зависим от обичайния до сега бизнес план за храните, селското стопанство, биологичното разнообразие и развитието на селските райони в Италия.“

Вижте пълният текст на писмото тук. 

Създаването и одобрението на бъдещите 27 стратегически планове за Общата селскостопанска политика на ЕС за периода 2023-2027 г. е ключов момент в преминаването към по-честна, по-зелена и подпомагаща селските райони селскостопанска реформа. Подаването на националните стратегически планове се предвижда за края на 2021 г. След това Европейската комисия следва да прецени дали тези предложения за реформа отговарят на амбициите на ОСП, Зелената сделка и дългосрочната визия за селските райони.

По-рано през месец май Генералната дирекция за земеделие и развитие на селските райони към ЕК публикува общия подход за оценка и одобрение на плановете:

  • Оценка на базата на ясни и честни критерии, произлизащи от законодателството;
  • Стратегическите планове ще бъдат одобрени от ЕК на база вече добре усвоеното управление на ОСП;
  • Комисията ще информира страните-членки как ще оценява плановете за ОСП.

Повече информация за подхода за оценка и одобрение на: https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/ddg_dumitru.pdf 

Въпреки това остават три ключови въпросителни относно:

  1. Начина на взаимодействие с другите Генерални дирекции като тези за здравеопазването и безопасността на храните; околната среда; климатичните промени.
  2. Начина на взаимодействие със заинтересованите страни, различни от земеделските министри и бизнес профсъюзи, например фермери, агроеколози, публични органи, граждански организации, изследователи, консултанти и граждани.
  3. Процедурните стъпки и структурата на различните инструменти за оценка на Комисията при прегледа на плановете.

Прочетете повече по темата тук: https://www.arc2020.eu/civil-society-organisations-demand-an-open-and-ambitious-approval-of-the-cap-plans/