Евромонтана публикува пълния си доклад „Преглед на устойчивите практики за управление на планинските пасища в Европа“.

През октомври 2021 г. Евромонтана публикува пълния си доклад „Преглед на устойчивите практики за управление на планинските пасища в Европа“. Този отчет е достъпен на 3 езика (английски, френски и испански) и предоставя:

• Сложна картина на това какво представляват планинските пасища в Европа през 2021 г. и техните основни предизвикателства.

• Анализ на най-подходящите политики, свързани с управлението на планинските пасища на ниво ЕС и в някои европейски страни.

• 17 препоръки в подкрепа както на продължаването на добрите практики на място, така и на пренасянето им на други места.

Вярваме, че този доклад би бил от интерес, като се има предвид текущата дискусия за определяне на 2026 г. като Международна година на пасищата.