Диалози за хранителните системи организирани от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество – 27-ми април – 8-ми юни 2021

Тази година 2021 е с ключова роля за земеделието и продоволствената сигурност. Срещата на върха на ООН за хранителните системи е част от инициативата „Десетилетие за действие“ за постигане на Целите за устойчиво развитие до 2030 г.

Досега усилията за насърчаване на бързи и съвместни действия за трансформиране на хранителните системи, бяха затруднени от дълбоки разногласия между различните заинтересовани страни. Ето защо секретариатът на ООН създаде стандартизирани диалози като подготвителна дейност за срещата на върха. Тези диалози с много заинтересовани страни имат за цел да увеличат участието и да допринесат за общото разбиране на приоритетите.

В Швейцария, Федералната служба по земеделие организира национални диалози за хранителните системи. От друга страна, Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС) участва в широк спектър от дейности относно хранителните системи в развиващите се и в страните в преход, както и в развиващите се икономики. ШАРС е в уникална позиция да мобилизира широк кръг от потенциални участници в диалога от всички свои партньорски държави и организации. Ето защо агенцията реши да бъде домакин на поредица от независими диалози за хранителните системи чрез своята мрежа за земеделие и продоволствена сигурност. Диалозите се състояха в периода от 27 април до 8 юни 2021 г.

Общо 290 участници от 69 страни по света взеха участие и обсъдиха заедно 12 визии за хранителните системи в два диалога, на три различни езика - английски, френски, испански. Те представиха идеи за предприемане на действия и постигане на поставените до 2030 г. цели.

Всеки диалог се проведе в 2 кръга, първият кръг беше фокусиран върху тематично ангажиране на участниците, докато 2 кръг беше насочен към определяне на пътища за действие.

Видеоклипове от 2-та кръга можете да видите по-долу:

Източник: SDC Agriculture and Food Security Network