14 години подпомагане на земеделските системи с ВПС – предизвикателства и препоръки (уебинар)

Експертите на СТЕП организират онлайн семинар на тема „14 години подпомагане на земеделските системи с високи природни стойности – предизвикателства и препоръки“. Събитието ще се проведе на 29.06. от 10:00 и ще бъде с продължителност 2 часа.

За да се присъедините към събитието е нужно да се регистрирате на следния линк: https://www.step-bg.bg/bg/node/595

Форумът се организира в рамките на проект „14 години подпомагане на земеделските системи с ВПС в България”, финансиран от фондация MAVA като част от План за действие М6 „Насърчаване на устойчиви практики на земеползване“ с оглед опазването на културни ландшафти, поддържащи биоразнообразието.

Основната цел на форума е да се представят и обсъдят научените уроци от подпомагането и приноса за опазването на земите с висока природна стойност от Програмите за развитие на селските райони и от проектите, изпълнявани от различните неправителствени организации, както и резултатите от социално-икономическото проучване сред земеделските стопани с ВПС.

Повече информация за земите с ВПС в България може да намерите тук

Кликнете тук за програмата на онлайн семинара.