14 години подпомагане на земеделието с ВПС в България – научени уроци и предизвикателства (Инфографика)

Експертите на СТЕП изготвиха инфографика, която в синтезиран и графичен вид представя информация отностно земеделските земи с висока природна стойност в България.

Инфографиката е изготвена в рамките на проект «14 години подпомагане на земеделските системи с висока природна стойност в България. Научени уроци  за  социално-икономическите и политически предизвикателства, предопределящи загубата на културен ландшафт в Средиземноморския район». Проектът се финансира от фондация МАВА.

Инфографиката предоставя информация за състоянието на земите с висока  природна стойност (ВПС) в България и научените уроци от тяхното подпомагане чрез Програмите за развитие на селските райони 2007-2013 и 2014-2020 и проекти на  различни НПО.

Инфографиката може да видите тук.