Meeting for the selection of a long-term vision for the management of pastures in the municipality of Godech

Среща за избор на дългосрочна визия  за стопанисване на пасищата в община Годеч по проект Гражданска визия за природосъобразно ползване на общинските пасища в община Годеч“

На 15.06.2016 г. в залата на читалище „Н.Й. Вапцаров -1899” – гр. Годеч се състоя среща на заинтересованите страни  за избор на дългосрочна визия за стопанисване на пасищата в община Годеч по проект „Гражданска визия за природосъобразно ползване на общинските пасища в община Годеч“, Споразумение № СП2015-М1-201-00/04.01.2016г., финансиран от Фондация „Екообщност” и фондация „Чарлз Стюарт Мот”. На срещата отново присъстваха животновъди, представители на бизнеса, представители на общинския съвет и неправителствени организации от община  Годеч. Мария Пенева представи трите разработени предложения за визия за дългосрочно стопанисване на общинските пасища в община Годеч. След разгорещени дискусии участниците в срещата се  обединиха около  визия за развитие на модерно животновъдство, което отчита природните и културни ценности на района: „Разработване на дългосрочна визия с ясни цели, включително процедури и правила за отдаване на общинските пасища, които да позволят развитие на пасищното животновъдство в региона и опазването на земите с висока природна стойност. Организиране на местен Обществен съвет с участие на всички заинтересовани страни, чиято работа да подпомага стопанисването на общинските мери и пасища в добро екологично състояние.  Разработване на местна съвместна стратегия за маркетинг на продуктите от пасищното животновъдство и подобряване благосъстоянието на целия район и местното население.”