Най-добри практики за интегрирани устойчиви инициативи за развитие на селските райони и ЛИДЕР/ВОМР

Сдружение за териториален и екологичен просперитет - СТЕП е нестопанска организация с общественополезна дейност, регистрирана на 14.01.2014г. - информация за нас;

Сдружение за териториален и екологичен просперитет – СТЕП е национален шампион на Европейски селски парламент. http://www.europeanruralparliament.com/index.php/national-champions;

http://europeanruralparliament.com/index.php/about/european-and-national-partners;

В тази си роля СТЕП има желанието да разпространи и да работи по поставени въпроси в Европейски Манифест на селските райони.
Информация за Европейски селски Манифест;

Европейският селски парламент се стреми да изрази гласа на хората от селските райони на Европа. Да се ​​формулират загрижеността на хората от селските райони. Също така да се популяризира самопомощта и действията на хората от селските райони в партньорство с гражданското общество и правителствата.

Европейска ЛИДЕР асоциация за развитие на селските райони (ELARD) активно участва в третата фаза на Европейския селски парламент (ЕСП)  и извършва проучване на тема „Най-добрите практики за интегрирани устойчиви инициативи за развитие на селските райони и ЛИДЕР/ВОМР“.  Това проучване е една от темите, изведени от Европейския селски манифест. Търсят се успешни истории, в които различни заинтересовани страни, сектори са работили съвместно, използвайки различни възможности за финансиране, които са довели до дългосрочно въздействие върху селските райони.

Добре дошли сте да попълните и изпратите до 23 юни 2017г.“:

или

Информацията ще бъде преведена на английски език и препратена от екипа на СТЕП към проучването на ELARD „Най-добри практики за интегрирани устойчиви инициативи за развитие на селските райони и ЛИДЕР/ВОМР“.

Ако желаете да разработите информацията на английски език, моля използвайте варианта на английски, който е част от приложената анкета!

Екипът на СТЕП, предварително Ви благодари за информацията!

Вашият принос и усилия ще допринесат да се подобри европейската политика за развитие на селските райони!

Поздрави,

Мария Юнакова, член на УС на СТЕП, тел. 0887 49 42 90