Национален доклад за ЕСП 2015г.

От месец май до месец юни 2015 г. се проведе българската кампания „Възходяща вълна от идеи”, в която се включиха 199 души. 

От месец май до месец юни 2015 г. се проведе българската кампания „Възходяща вълна от идеи”, в която се включиха 199 души. Техните идеи, тревоги, надежди и искания са обобщени  в нашия доклад и са представени на Организационния комитет на Европейския селски парламент 2015

Най-често споменаваните потребности и очаквания на хората от селските райони в България, споделени по време на кратката ни кампания, са свързани с:

  •  Достъп до услуги, в това число социални услуги – болници, училища, детски градини, образование;
  •  Инвестиции за създаване на заетост и нови работни места, и подпомагане на предприемачеството;
  •  Обучение, информация и изграждане на капацитет сред заинтересованите страни, включително и местната власт;
  •  Опростяване на съществуваща нормативна рамка и нейното ефективно прилагане;
  •  Сътрудничество, работа в мрежи и изграждане на капацитет сред неправителствените организации.

Тези очаквания трябва да бъдат във фокуса на политиката за развитие на селските райони, ако искаме да съхраним и съживим общностите, живещи в тях.

Повече подробности за кампанията са представени в пълната версия на доклада.