Национален доклад за ЕСП 2015г.

 

От месец май до месец юни 2015 г. се проведе българската кампания „Възходяща вълна от идеи”, в която се включиха 199 души. Техните идеи, тревоги, надежди и искания са обобщени в нашия доклад и са представени на Организационния комитет на Европейския селски парламент 2015

Най-често споменаваните потребности и очаквания на хората от селските райони в България, споделени по време на кратката ни кампания са свързани с:

  •  достъп до услуги, в това число социални услуги – болници, училища, детски градини, образование;
  •  инвестиции за създаване на заетост и нови работни места, както и подпомагане на предприемачеството;
  •  обучение, информация и изграждане на капацитет сред заинтересованите страни, включително и местната власт;
  •  опростяване на съществуваща нормативна рамка и нейното ефективно прилагане;
  •  сътрудничество, работа в мрежи и изграждане на капацитет сред неправителствените организации.

Тези очаквания трябва да бъдат във фокуса на политиката за развитие на селските райони, ако искаме да съхраним и съживим общностите, живеещи в тях.