Координаторът на доброволците по проекта - доц. Мария Пенева организира регистрацията на участниците, раздаване на техника и инвентар за работа.