Домакинът Стефан Власакиев дава указания на доброволците за почистване терена от хвойна