Ръководителят на поректа, Янка Казакова обхожда терена с Джи Пи Ес устройство, за да определи границите и площта на терена за почистване.