Инициативата „Добра храна, добро земеделие“ с искания за по-устойчива Обща селскостопанска политика, жизнени селски райони и достъп до местна храна

Eвропейските политики оказват влияние върху храната, която гражданите на Европа консумират: всяка година над 60 милиарда евро от парите на данъкоплатците се разпределят към фермерите чрез Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС. В момента най-големите фермери, най-често отглеждащи реколти в индустриални количества, получават най-много пари.

През октомври 2020 г. хиляди европейци надигнаха глас в знак на протест срещу разрушителната сделка за бъдещето на земеделието в Европа. Активисти, фермери, любители на природата и застъпници на животните заедно с широкото гражданско общество поискаха ОСП, която да отговаря на екологичните, социалните и икономическите предизвикателства, пред които сме изправени. От тогава европейските парламентаристи, земеделски министри и Комисията договориха реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП), която съставлява една трета от целия бюджет на Европейския съюз. През юни 2021 г. те постигнаха споразумение и решиха да продължат обичайния модел на печалба от индустриалното земеделие, което унищожава природата и биологичното разнообразие, допринася за изменението на климата и застрашава бъдещето на дребното земеделие в Европа и по света. С тези решения те затвърждават статуквото, инвестирайки милиарди евро в обичайния бизнес, изплащайки по-голямата част от парите на сляпо като субсидии за хектар.

Тази есен предстои да бъде финалното гласуване на предложенията за изменения на ОСП. Ето защо сега повече от всякога гласът на хората трябва да бъде чут! Ние, експертите на СТЕП, подкрепяме инициативата „Добра храна, добро земеделие“ - #GoodFoodGoodFarming и исканията за по-устойчива ОСП, за защита на почвите, водите, семената, производителите на храни, животните и храната, която ядем.

Вие също може да допринесете към промяната на статуквото като се включите в дните на действие  от 1 до 31 октомври 2021 и заявите подкрепа за:

● достъп до местна, здравословна и подходяща от културна гледна точка храна за всички;

●  жизнени селски райони и повече хора в земеделието;

● липса на ГМО и значително намаляване на пестицидите и  минералните торове;

● справедливи доходи и достойни условия на труд за фермери, земеделски работници, скотовъдци и рибари;

● субсидии за подпомагане на земеделските производители при прехода към по-устойчиви практики;

● защита на биологичното разнообразие, околната среда и климата;

● по- хуманно отношение към животните и по-малко, но по-висококачествени животински продукти;

● международни търговски споразумения, които защитават човешките права и подкрепят усилията за създаване на социално справедливи и екологично устойчиви общества;

● по-голямо участие на земеделски производители, потребители и активисти при вземането на политически решения.

 Вижте как в приложения призив за действие и на сайта https://www.goodfoodgoodfarming.eu/