Информационна среща за стартиране на проект

Информационна среща за стартиране на проект „Партньорство за природосъобразно стопанисване на пасищата“

Съобщение за работна среща 1 декември 2014г.

Дневен ред

на информационна среща за стартиране на проект

Дати на срещата: 01 декември, 2014г.
Място: залата за срещи в сградата на община Годеч
Час: 11.00 часа

Участници:

Кмета на общината, представители на общинската администрация и общински съвет, Местната инициативна група Берковица- Годеч, общинска служба „Земеделие”, читалища, горското стопанство, вероизповеданията, неправителствени организации; земеделски стопани, които стопанисват общински пасища; земеделски стопани; журналисти от местни и/или национални медии; представители на младежки и женски организации, организация на пенсионери, уязвими групи; други представители на местната общност.

 

11.00. -11.10 часа

 

Откриване на срещата от Кмета на община Годеч

11.10 – 12.45 часа

Представяне на целите, дейностите, планираните резултати и времевия график на проекта.

Представяне на визуалните елементи за разпознаваемостта на проекта. - презентация

Представител на СТЕП

12. 45 – 12.10 часа

Представяне на кратък анализ на ресурсите в община Годеч свързани със земеделие - презентация

Представител на СТЕП

12.10 – 12.30 часа

Обсъждане дейността и сформирането на партньорска група по проекта от минимум 10 експерта - представители на общината, фермери, НПО, доброволци, общинска служба по земеделие, МИГ, читалища и др. – Споразумение за участие в Партньорската група

Представител на СТЕП


12.30 часа

 

Кафе пауза

12.30 часа

Пресконференция или въпроси и отговори с журналисти

Екип на СТЕП и Представители на община Годеч, на МИГ, и земеделски стопани