Работна среща в Годеч относно анализ на ситуацията