Европейски селски Манифест

В началото на месец ноември 2015г. в малкото и красиво градче Шердин, Австрия се проведе втора среща на Европейски селски парламент, под мотото „Цяла Европа да живее!”.

В срещата участваха 240 души, представители на селските общности от 40 европейски страни, които обсъдиха и приеха Европейски селски Манифест.

Манифестът се застъпва за действия по 30 ключови въпроса, които са резултат от национални кампании за набиране на идеи в 40 страни. В тези кампании участват хиляди хора от селските райони на Европа, включително и от България.

Жителите на голяма част от селските райони в Европа са дълбоко обезпокоени от свиването на местната икономика, липсата на възможности за удовлетворяваща и добре платена работа, загубата на население с напускането на младите хора, упадъка на равнището на услуги, страданието на възрастните, бедност и социална изолация сред хората в неравностойно положение и етническите малцинства.

Сдружение за териториален и екологичен просперитет – СТЕП е национален шампион на Европейски селски парламент. В тази си роля СТЕП има желанието да разпространи поставените въпроси в Манифеста и да даде обратна връзка от срещата, както на повече хора в страната и селските райони, така и на институциите.