Европейската гражданска инициатива „Спасете пчелите и фермерите“ с отворено писмо до институциите за забрана на три токсични за пчелите пестицида

   Популациите на пчелите в Европа са поставени пред риск, поради широкото използването на пестициди в обработваемите земи. Броят им намалява с течение на времето, като някои видове вече са изчезнали. Решението на този колосален за природата проблем е в прилагането на земеделие без използването на токсични химикали; на селско стопанство, което да опазва безценното разнообразие на природната среда, храните и традициите в Европа.

   Европейската гражданска инициатива „Да спасим пчелите и фермерите“  инициира изпращането на отворено до Министрите на земеделието и на околната среда и водите с за подкрепа на  забраната за използване на сулфоксафлор, бенфлуралин и циперметрин на предстоящото заседание на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите. Тези три активни вещества нанасят най-големи  вреди върху пчелните популации. Писмото бе подкрепено от български сдружения и организации, които работят за опазване на пчелите и околната среда. Вижте пълният текст на писмото тук: otvoreno_pismo_spasete_pchelite.docx

Какъв е проблемът с пестицидите и пчелите?

   Европейската комисия открито признава, че именно пестицидите са в основата на спада на биологичното разнообразие. Една от целите на Зелената сделка по инициатива на Комисията е възстановяване на тези загуби и намаляване употребата и риска от пестициди с 50% до 2030 г.  Европейският орган за безопасност на храните също потвърждава становището, че рискът от експозицията на пестициди за пчелите е прекомерен. В писмо от 2  април 2021 г., еврокомисарят С. Кириакидес информира, че въпреки фактите, много от държавите-членки се противопоставят на забраната за използване на открито на три активни вещества на Продукти за растителна защита (ПРЗ), които са опасни за пчелите, а именно сулфоксафлор (регистриран у нас Клоузър 120 СК), бенфлуралин (регистриран у нас Неофлан 60 ВГ) и циперметрин (регистрирани у нас 11 ПРЗ: Афикар 100 ЕК, Белем 0,8 МГ, Ефциметрин 10 ЕК, Коломбо ПРО, Сигнал 300 ЕС, Тализма ЕК, Тализма УЛ, Циклон 10 ЕК, Циперфор 100 ЕК, Цитрин макс, Шерпа 100 ЕВ).

  През 2013 г. е публикуван документ „Насоки за пчелите“, чиято цел е да определи колко стриктно да се оценяват пестицидите относно тяхната токсичност върху пчелите. Документът не е одобрен от държавите-членки, поради факта, че осигуряването на правилно ниво на защита на пчелите ще доведе до забрана на много пестициди и следователно до засягане на интересите на големите земеделски бизнеси. През същата година оценителите на риска от страните от ЕС считат, че максимален праг на смъртност от въздействието на пестициди върху работните пчели в едно пчелно семейство е 7%. Понастоящем мнозинството от държавите-членки приемат, че процентът е два пъти по-голям, а някои от тях дори считат, че достига до 25%.  Освен че това е в явен разрез с на Регламент на ЕС (ЕС) № 1107/2009 за Продуктите за растителна защита, според който одобрението за  използване на пестициди става единствено, ако те нямат негативно въздействие върху човешкото здраве и околната среда, последиците от подобно пасивно поведение на държавите-членки по темата може да доведе до екологична катастрофа.

Повече за инициативата

   Европейската гражданска инициатива (ECI) „Спасете пчелите и фермерите“ събира над 200 организации в целия ЕС. Гражданската инициативата  има за цел да събере над 1 милион валидирани подписи от страните на Европейския Съюз, за да  задейства политическа и демократична дискусия в Европейската комисия и Европейския парламент около исканията на гражданите, а именно:

1.            Да се премахне използването на синтетични пестициди до 2035 г.;

2.            Да се възстанови биологичното разнообразие в селските райони;

3.            Да се подпомогнат фермерите в прехода към агро-екологични практики.

Вижте повече информация за Европейската гражданска инициатива „Спасете пчелите и фермерите“ на сайта: https://www.savebeesandfarmers.eu/eng

Подкрепете инициативата на: https://www.savebeesandfarmers.eu/eng/about-us/