„Зелено земеделие сега!“

На 17 февруари 2021 г. се проведе виртуалната конференция „Зелено земеделие сега!“, организирана от Бърдлайф Европа & Централна Азия.  В конференцията участваха около 250 души от 40 страни, включително представител на СТЕП. Конференцията се организира в отговор на  необходимостта от промени в Общата селскостопанска политика, които да отговарят на  научните изследвания за  използване на бюджета на ОСП за  предотвратяване на биоразнообразието и промените в климата.  През последните 40 години са изчезнали 57% от птиците, обитаващи земеделските земи, а само за десет години Европейският съюз е загубил една трета от земеделските си стопанства.

В конференцията бяха представени предложения  и препоръки на учени, политически анализатори, фермери и неправителствени организации  как да постигнем устойчивото бъдещо развитие, от което толкова силно се нуждаем.  

Ако искате да се запознаете с обсъжданите теми, вижте записа на конференцията на:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxLGVOmqyv0hR1LZckyqODPkg383GFECo.