Заключителна среща по проект „Партньорство за природосъобразно стопанисване на пасищата"

На 24-ти ноември 2015г. в Салон Мати Ди, в София се проведе заключителна среща под надслов „Постижения и следващи стъпки” по проект „Партньорство за природосъобразно стопанисване на пасищата. На срещата участваха 50 души, членове на партньорската група по проекта, земеделски производители, представители на местна и държавна администрация, неправителствени организации, експерти, студенти, ученици и експерти. 

Срещата  започна с разяснение на необходимостта от природосъобразно стопанисване на пасищата в община Годеч.

Екипът на СТЕП сподели постигнатите резултатите от дейностите по проекта, научени уроци и препоръки. Представени бяха добри практики за природосъобразно стопанисване на пасищата от други страни на ЕС, както и предложения за бъдещо сътрудничество на партньорската група на територията на община Годеч.

Участниците в заключителната среща споделиха своите  идеи и препоръки относно:

Заключителната среща мина в дух на добре изградено партньорство, активна работа и приятно настроение. Всички участници се включиха в работата за обсъждане на идеи и предложения за бъдещи стъпки и проекти на СТЕП, на територията на община Годеч. Екипът на СТЕП благодари за доверието и доброто сътрудничество на всеки от участниците и особено на младите хора от Годеч.