Трета среща на партньорската група 17 юли 2015г.

Срещата ще се състои на 17 юли 2015г. от 10.30 часа, в залата на Културния информационен център на град Годеч.

Уважаеми участници в партньорската група,

Имаме удоволствието да ви поканим на трета работна среща на партньорската група по проект  „Партньорство за природосъобразно стопанисване на пасищата”. Срещата ще се състои на 17 юли 2015г. от 10.30 часа, в залата на Културния информационен център на град Годеч.

Предвижда се на срещата да бъдат представени и обсъдени:

  • Резултатите от проведеното почистване на пасища от нежелана растителност от доброволци  на 30 и 31 май
    2015 г.
  • Възможността за обмяна на опит с австрийския Институт за растениевъдство и поддържане на ландшафта Raumberg-Gumpenstein ;
  • Инициативата „ Европейски селски парламент” с участието на членовете на партньорската група в  обучение по проекта на тема: "Природосъобразно стопанисване на пасища";
  • възможните пасища, които да бъдат моделни за почистване по проекта.

Втората част от срещата ще включва наблюдение на място на почистените пасища на 30 и 31 май 2015 г.