Работна среща „ОСП след 2020 г.: Новата Зелена Архитектура, Еко-схеми и Биоразнообразие"

Катедра „Икономика на природните ресурси“, УНСС и СТЕП организират национална работна среща на тема: „ОСП след 2020 г.: Новата Зелена Архитектура, Еко-схеми и Биоразнообразие. По какъв начин учените и науката могат да допринесат за подобряването им?“

Работната среща е част от общоевропейска инициатива на авторите на публикацията Pe’er et al. “Action needed for the EU Common Agricultural Policy to address sustainability challenges”, която бе подкрепена от над 3600 учени от Европа и света (сред които и членове на СТЕП). След широката подкрепа от научните среди, авторите имаха поредица от срещи с представители на Европейската Комисия. В резултат от тези срещи, Генерална Дирекция „Земеделие“ на ЕК покани авторите да обсъдят с представителите на научната общност от държавите-членки ключови въпроси по прилагането на новата Зелена Архитектура и индикаторите за биоразнообразие:

  1. Какъв е оптималният начин, по който различните елементи на Зелената Архитектура могат да се допълват един друг?

  2. Каква е потенциалната роля на Еко-схемите в Зелената Архитектура и съответно, какъв е най-добрия начин за определяне на техния дизайн и прилагането им?

  3. По какъв начин ЕС и държавите-членки могат да създават S.M.A.R.T. цели?

  4. Кои индикатори за биоразнообразие и ландшафт могат да се използват за подобряване на системата от индикатори на ОСП, т.е. кои са най-целесъобразни от гл.т. на мониторинг, анализ и отчитане от държавите-членки?

Организираната национална работна среща има за цел да опише приноса на българските учени към поставените въпроси.

Трябва да отбележим, че никой от организаторите (нито на общоевропейската инициатива, нито на българската работна среща) не получава финансиране за тази дейност, с което се гарантира обобщаването на  независим научнообоснован принос.

Срещата ще се проведе онлайн, на 10 ноември 2020 г. (вторник) от 10.00 – 14.00 ч., а резултатите от нея ще бъдат обобщени до края на ноември 2020 г.