Проведено почистване на пасища - 30-ти и 31-ви май 2015г.

Почистване на пасища с доброволен труд - 30-31-ви май 2015г., в местността Петрохан, над село Гинци.

На 30-ти и 31-ви май 2015 г. доброволци, ученици, студенти, фермери, еколози, партньори и членове на СТЕП участваха в двудневна акция за почистване на пасища в местността Петрохан, над село Гинци. Събитието спомогна и за осъществяване на неформални срещи между съмишленици и хора с познания, опит и добро отношение към опазване и съхраняване на природните ресурси и доброволчеството.