Посещение на г-н Бухграбер и 4-та среща на Партньорската група

Посещение на Карл Бухграбер и 4-та среща на Партньорската група 10-13-ти октомври 2015 г.

В периода 11-13-ти октомври 2015 г., г-н Карл Бухграбер посети фермери и ползваните от тях пасища в община Годеч. Посещението е част от проекта „Обмяна на опит и практики за устойчиво използване на планински пасища в местата от екологичната мрежа „Натура 2000”, финансиран от Арклетон тръст, Великобритания. Направените изводи и препоръки бяха дискутирани на  13.10.2015 г. на разширена среща на Партньорската група по проект „Партньорство за природосъобразно стопанисване на пасищата”, финансиран в рамките на Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 г. На срещата бяха поканени представители на Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието и храните и Аграрния университет.