Партньорство за природосъобразно стопанисване на пасищата: Постижения и следващи стъпки

ПОКАНА  за участие в заключителен семинар Партньорство за природосъобразно стопанисване на пасищата: Постижения и следващи стъпки, който ще се проведе на 24 ноември 2015г., начален час 09.30ч., „Дом на Европа“, гр. София, ул. „Раковски“ № 124

Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП) има удоволствието да Ви покани на заключителен семинар по проект „Партньорство за природосъобразно стопанисване на пасищата”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009 – 2014 г. По време на семинара ще се представят резултатите от дейностите по проекта, научените уроци и препоръки, добри практики за стопанисване на пасищата от други страни на ЕС, както и ще се обсъждат предложения и идеи за бъдещо сътрудничество на партньорската група.

Семинарът ще се проведе на 24 ноември 2015г. от 09.30 ч. в „Домът на Европа“ (гр. София, ул. „Раковски“ № 124) съгласно приложения дневен ред. Разходите за участие се покриват от проекта. Всички заинтересовани земеделски производители, представители на местна и държавна администрация, неправителствени организации, експерти, студенти, обучаващи се в специалности за устойчиво управление на природните ресурси могат да се включат. Във връзка с правилата на Домът на Европа е необходимо предварително изготвяне на списък на всички участници. За целта бихме искали да помолим всички желаещи, не по късно от 18 ноември 2015г. да потвърдят участието си като изпратят трите си имена на електронната поща на сдружението: step_ngo@abv.bg, (http://step-bg.bg/).

Проектът цели да допринесе за търсенето и намирането на съвместни решения на проблемите с ползването на общински пасища в зоните „Натура 2000“ в община Годеч и да създаде партньорство между общинска администрация, местни животновъди и СТЕП за обсъждане и адаптиране на методика за природосъобразно ползване на общински пасища. В проекта са изведени конкретни препоръки за ефективното използване на ресурсите със съответните мерки и дейности за защита на важни видове и местообитания от Европейската екологична мрежа Натура 2000, които могат да бъдат приложени в разработването на политики и инструменти за въздействие.

Допълнителни контакти: Вяра Стефанова, тел. 0898 56 36 47; Мария Пенева, тел. 0885 17 11 45, ел.поща: step_ngo@abv.bg, eл.страница: http://step-bg.bg/