Обучение за природосъобразно стопанисване на пасищата на 30 април 2015г.

ПОКАНА за участие в еднодневно обучение по проект „Партньорство за природосъобразно стопанисване на пасищата”, което ще се проведе на   30 април 2015г. с начален час 10,00ч. в парк хотел Витоша, гр. София, ул. Росарио 1  (между УНСС и ТУ)

П О К А Н А

за участие в еднодневно обучение по проект „Партньорство за природосъобразно стопанисване на пасищата”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“

 30 април 2015г. с начален час 10,00ч. в парк хотел Витоша, гр. София, ул. Росарио 1

 (между УНСС и ТУ)

Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП) кани фермери, експерти на общинската администрация, общинска служба по земеделие, доброволци, младежи от община Годеч и журналисти за участвате в еднодневно обучение по проект „Партньорство за природосъобразно стопанисване на пасищата”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“

Темата на обучението е свързана с управление на пасищата от гледна точка на опазване на биоразнообразието и фуражните им качества за изхранване на тревопасните животни. Ще бъдат представени видовете, които са обект на опазване във високопланинските пасища и начините за борба с нежеланата растителност в местата от "Натура" 2000.

Обучението е важна предпоставка за правилното провеждане на доброволния труд за почистване на 50 декара общинските мери и пасища от нежелана растителност в територията на община Годеч.  То цели минимизиране на възможностите за унищожаване на ценни местообитания и видове от Натура 2000. Доброволците ще бъда инструктирани и за работата, която се очаква да извършат и ще бъдат запознати с инструкции за безопасност.

Обучението ще се проведе на 30 април 2015г. с начален час 10.00 часа в парк хотел Витоша, гр. София, ул. Росарио 1 (между УНСС и ТУ). Програмата на обучението включва две сесии на теми:      1) Управление на пасището от гледна точка на фуражните им качества;

2) Управление на пасищата от гледна точка опазване на биоразнообразието и Дискусии.

За допълнителна информация и контакт: Мария Юнакова – проектен координатор, тел. 0887 49 42 90, е-mail: myunakova@yahoo.com;  Мария Пенева, координатор – работа с доброволци, тел. +359 885 17 11 45, е-mail: peneva_mm@yahoo.co.uk

  

Програма на обучението

 Тема: Природосъобразно стопанисване на пасища

 30 април 2015г. с начален час 10,00ч. в парк хотел Витоша, гр. София, ул. Росарио 1 (между УНСС и ТУ)

10:00-10:30 – Регистрация с кафе-пауза

10:30-11:00 – Откриване, представяне на проекта, участниците и програмата

11:00-12:30 – Сесия 1: Управление на пасището от гледна точка на фуражните им качества – професор Христина Янчева, Аграрен университет в Пловдив;

12:30-13:00 – Дискусия                         

13:00-13:45 – Обяд                     

13:45-15:15 – Сесия 2: Управление на пасищата от гледна точка опазване на биоразнообразието – г-н Жеко Спиридонов, експерт опазване на видовете и местообитанията в местата с висока природна стойност и в местата по НАТУРА 2000;

15:15-15:45 – Дискусия

15:45-16:00 – Формуляр за оценка, следващи стъпки

 16.00 -  Закриване на срещата