Доброволчество

Доброволчеството е възможност активно да изразиш своята гражданска позиция, да участваш в промяната и развитието на гражданското общество, в изграждането на солидарни взаимоотношения.

Доброволчеството е и форма на учене и придобиване на нови знания и умения (социална комуникация и умения за общуване, работа в екип, разрешаване на проблеми и конфликти, диалогичност) и развитие на лични качества (отговорност, лидерство, организираност) през целия живот на човек, както в рамките на семейството, така и в институциите и организациите.

Ние, екипът на СТЕП, вярваме, че заедно можем повече. Именно затова, желаем да ви привлечем и като доброволци в дейностите на Сдружението ни:

  1. Стартираме кампания за набиране на доброволци (младежи) с цел осъществяване на конкретни дейности по проект „Партньорство за природосъобразно стопанисване на пасищата”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009 – 2014 г.;
  2. Мотивираме местните власти и земеделските производители да предоставят възможности за доброволна работа;
  3. Организираме обучение за предаване на знания, умения и опит на млади хора за доброволчество и насърчаване на комуникацията им със селските общности; и

Можем заедно да изградим доброволческата мрежа към СТЕП!

Кой може да стане доброволец в СТЕП?

Всяко мотивирано дееспособно физическо лице, независимо от пол, образование, политически възгледи, религиозна принадлежност и етническо самосъзнание.

Как да стана доброволец към СТЕП?

Изпратете ни попълнено ЗАЯВЛЕНИЕ за СТЕП Доброволец на step_ngo@abv.bg.

Станете наши приятели на https://www.facebook.com/STEP.BULGARIA

След осъществяването на доброволческите инициативи по проект „Партньорство за природосъобразно стопанисване на пасищата” всеки доброволец получава Сертификат за участие.