Burren Winterage School

От днес 21/10/2020  до 25/10/2020 се провежда ежегодният форум Burren Winterage School. Тази година събитието се провежда виртуално. Всички могат да се регистрират и включат в работните срещи  на сайта: www.burrenwinterage.com.  С  програмата на форума може да се запознаете тук .  

В рамките на форума се провежда и работна среща, организирана от Мрежата за агро-екологични плащания, базирани на постигнатите резултати, на която представители на СТЕП са координатори за България.  Работната среща ще се проведе на 22/10/2020  ат 16.00 до 19.00. С прогармата на работната среща може да се запознаете на посочения сайт или тук .

На 23/10/2020 ог 15.00 до 16.20. часа ще се проведе работна среща  и дискусия за "Изграждане на капацитет за промяна в периферните селски райони". На срещата ще бъде представен проектът "RUR'ÚP - Иновативно обучение за устойчиво развитие на периферните селски райони", финансиран по Erasmus+. СТЕП е асоциран партньор по проекта

Ще се радваме ако участвате в дискусиите!