Събития 2020

07.11.2020

Работна среща „ОСП след 2020 г.: Новата Зелена Архитектура, Еко-схеми и Биоразнообразие"

Катедра „Икономика на природните ресурси“, УНСС и СТЕП организират национална работна среща на тема: „ОСП след 2020 г.: Новата Зелена Архитектура, Еко-схеми и Биоразнообразие. По какъв начин учените...